Mieszkańcy

  1. Ks. Bolesław Kielan
  2. Ks. Marek Kiliszek
  3. Ks. Bogdan Liniewski
  4. Ks. Mieczysław Mackiewicz 
  5. Ks. Mieczysław Podkański
  6. Ks. Antoni Piofjocarski
  7. Ks. Edmund Rzeszowski
  8. Ks. Alfons Skowronek
  9. Ks. Jan Wolski
  10. Ks. Władysław Zasłona
Copyright Nazwa.pl